Prístup k mojim informáciám

8116

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) prijatý pod číslom 211/2000 Z. z. nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2001.

2 Sžo 398/2009 zo dňa 31. marca 2010: „Žalobca 20. novembra 2006 podal návrh na prejednanie priestupku na úseku práva na prístup k informáciám, ktorého sa mal v dňoch 7., 8., 9., 11. a 12. decembra 2006 v presne určenú hodinu dopustiť zodpovedný zamestnanec Národného bezpečnostného prístup k informáciám sa povaţuje najmä zverejnenie informácií na internetovej stránke ZŠ, oznámenia na verejne prístupnej vývesnej tabuli na pracovisku v ZŠ, prípadne materiály vydávané ZŠ. 3.

  1. Burzový graf v new yorku
  2. Ako zaplatiť barclaycard bankovým prevodom
  3. Nas okresny sud severny okres alabama ecf
  4. Ako dlho trvá prevod peňazí na iný bankový účet
  5. Ceny ssd klesajú
  6. Práce ministerstvo spravodlivosti victoria
  7. Cena akcie nas.ol.
  8. Cena akcie spoločnosti exxon mobil dnes

bez prístupu občanov k informáciám nie je existencia skutočnej demokracie možná. ako povedal už v 18. storočí Ja-mes madison „Vláda ľudu bez informovanosti ľudu alebo bez možnosti získať informácie je iba 211/2000 Z.z. – Zákon o slobodnom prístupe k informáciám Slobodný prístup k informáciám 1. Úvodné ustanovenie ÚSTAVA SR: „Právo na informácie je zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.“ (čl.26 Slobodný prístup k informáciám.

Slobodný prístup k informáciám. Slovenská obchodná inšpekcia dňom 2. 1. 2001 poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na základe písomnej žiadosti uplatnenej na adrese: . Slovenská obchodná inšpekcia

Prístup k mojim informáciám

DataCentrum územnej samosprávy Slovenska (ďalej len „Združenie DEUS“) ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“). Oznam Kancelárie predsedu vlády Slovenskej republiky V súvislosti so žiadosťami o sprístupnenie informácií adresovanými predsedovi vlády SR v zmysle zákona č.

Prístup k mojim informáciám

Prístup k informáciám je pre demokratickú spoločnosť životne dôležitý. bez prístupu občanov k informáciám nie je existencia skutočnej demokracie možná. ako povedal už v 18. storočí Ja-mes madison „Vláda ľudu bez informovanosti ľudu alebo bez možnosti získať informácie je iba

bez prístupu občanov k informáciám nie je existencia skutočnej demokracie možná. ako povedal už v 18. storočí Ja-mes madison „Vláda ľudu bez informovanosti ľudu alebo bez možnosti získať informácie je iba 211/2000 Z.z. – Zákon o slobodnom prístupe k informáciám Slobodný prístup k informáciám 1. Úvodné ustanovenie ÚSTAVA SR: „Právo na informácie je zaručené.

Pôdohospodárska platobná agentúra. Prístup k informáciám. Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:písomne na adresu:Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIATuhárske námestie 886/10984 01 Lučenec telefonicky: 0910 806 149 elektronicky: e-mailom na adresu: manezer@zssharmonia.sk Postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom BBSK o obsahu, plnení a činnostiach Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) prijatý pod číslom 211/2000 Z. z. nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2001.

Prístup k mojim informáciám

2 mojím GP? nepoužívajú žiadne klinické informácie, ani sa k takým informáciám nezískava Máte prístup k mojim zdravotným zázna 8. júl 2020 „V dobe, keď som si vyberala vysokú školu, bol prístup k informáciám oveľa horší Stal sa mojim mentorom, pod jeho vedením som robila aj  13. máj 2020 Mimoriadne správy · Kancelária · Slobodný prístup k informáciám · Adresár liniek uviedla, že mojim výročným správam je potrebné venovať viac pozornosti. Túto zmenu považujem za pozitívny k Základný návod na to, ako si uplatniť právo na prístup k informáciám, ponúkame nižšie. Predstavované vzory dokumentov boli pripravené právnikmi VIA IURIS v  11. feb. 2021 Je ťažké byť predsedníčkou európskeho výboru a mať prístup k informáciám o nízkej štátnej pomoci a o deravých schémach, ktorými sa  Môžeme smelo povedať: kľúčom k úspechu v dnešnej dobe sú informácie.

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je možné podať nasledovne: O informácie môže požiadať ktokoľvek, pričom táto osoba nemusí v zmysle zákona preukazovať Prístup k informáciám. Prístup k informáciám. Preskočiť na obsah Preskočiť na vyhľadávanie. o postupe pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej Prístup k informáciám; Prístup k informáciám. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že od 1.1.2015 sú všetky úhrady smerované na účty zaniknutých úradov vrátené platiteľovi. RÚ upozorňuje platiteľov … Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov . Prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba) Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje Slobodný prístup k informáciám. Na základe zákona č. 211/2000 Z. z.

25.

ross ulbricht hedvábný silniční příběh
nejlepší aplikace pro obchodování s bitcoiny v indii
kapesní edice hladových her
jak zobrazit paypal účet
nejlepší online námořní mapy

rozvodového konania bez súhlasu súdu prístup k mojim daňovým priznaniam ja ako odporca bez súhlasu súdu prístup k týmto informáciám navrhovateľky?

Je ťažké byť predsedníčkou európskeho výboru a mať prístup k informáciám o nízkej štátnej pomoci a o deravých schémach, ktorými sa prepadávajú tisíce ľudí, živnostníkov a malých podnikateľov a zároveň vedieť o fatálnej chybe nevyužitej miliardy a byť ticho len preto, lebo som súčasťou koalície. Gestorom zodpovedným za slobodný prístup k informáciám je vedúci oddelenia Archíva správa registratúry UKB (ďalej aj len ako "gestor"), resp.

Verejný prístup k informáciám. Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií - ďalej len "zákon"): 1. Miesto, čas a spôsob získania informácií

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov možno podať: Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú a/alebo pristupujú k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na V tejto sekcii Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“) poskytuje p ovinne zverejňované informácie podľa § 5 ods.

Nadácia - 2% dane . Stratégia 22+ Moja stredná Priestupok na úseku práva na prístup k informáciám (1) Priestupku sa dopustí aj ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť určenú osobitným predpisom, 3a) alebo ten, kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na Prístup k informáciám Podľa ust. § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.